Marc Wilhelmus

Life design Coaching & Training

0

Privacyverklaring

Privacy en Cookie Statement Marc Wilhelmus

Laatste update: 23 mei 2018

Je bezoekt mijn website www.marcwilhelmus.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief of je doet een aanvraag voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek , een workshop of een opleiding. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Marc Wilhelmus neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Marc Wilhelmus bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Marc Wilhelmus

Marc Wilhelmus kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je persoonlijk of via een bedrijf diensten en/of producten van Marc Wilhelmus bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Marc Wilhelmus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Marc Wilhelmus gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Marc Wilhelmus de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Marc Wilhelmus. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Marc Wilhelmus en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Marc Wilhelmus worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie hieronder voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Marc Wilhelmus gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Marc Wilhelmus verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Marc Wilhelmus maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Marc Wilhelmus draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Marc Wilhelmus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Marc Wilhelmus jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. We bewaren jouw persoonlijke gegevens zolang je bent aangemeld voor onze diensten of bent geabonneerd op onze nieuwsbrief of promotiemateriaal en andere informatie die je van ons ontvangt. Ook als we jouw persoonlijke gegevens verwijderen, kunnen deze gegevens nog een extra periode bewaard blijven in back-up- of archiefmedia om juridische, fiscale of wettelijke redenen, of voor legitieme en wettelijke bedrijfsdoeleinden. Je kunt ons altijd vragen om persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marcwilhelmus.nl. Marc Wilhelmus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Marc Wilhelmus neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Marc Wilhelmus heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Marc Wilhelmus of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Marc Wilhelmus verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via info@marcwilhelmus.nl. Marc Wilhelmus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. Als je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

www.marcwilhelmus.nl is een website van Marc Wilhelmus.

Marc Wilhelmus is als volgt te bereiken: e-mailadres: info@marcwilhelmus.nl

Wijzigingen

Marc Wilhelmus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update